Bezpłatny program stanowiący cyfrową wersją wykresu Molliera dla powietrza wilgotnego.

Program nie zawiera predefiniowanych procesów przemiany, nie sprawdza więc czy wskazana przemiana jest w rzeczywistości możliwa. Obliczenia wykonuje się dla podanego strumienia objętościowego powietrza w punkcie definiowanym jako początek przemian. Gęstość powietrza można narzucić ręcznie lub też pozostawić jej wyliczenie programowi na podstawie zadanej temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Podobnie jak na wykresie papierowym, punkt przemiany definiuje się poprzez wskazanie dwóch wybranych parametrów z listy zawierającej temperaturę, wilgotność względną, wilgotność rzeczywistą i entalpię. Po wpisaniu dwóch parametrów, pozostałe wielkości charakterystyczne dla punktu wskazywane są przez program. Po wybraniu w podobny sposób drugiego punktu, program wylicza moc grzewczą lub chłodniczą, moc jawną, oraz strumień wykroplonego kondensatu.
Niestety, w programie nie przewidziano możliwości przeprowadzania obliczeń dotyczących wyznaczenia parametrów powietrza uzyskanego w wyniku mieszania dwóch strumieni. Nawet po wyliczeniu ręcznym parametrów powietrza po zmieszaniu, nie ma możliwości przedstawienia przemiany w sposób nie budzący wątpliwości co do jej rodzaju. Dodatkowo, zmiana wielkości strumienia powietrza suchego, powoduje że przeprowadzane przez program obliczenia mocy i ilości wykroplonej wody tracą sens. Również w przypadku nawilżania parą nie ominie nas ręczne wyliczanie parametrów końcowych (program nie ma funkcji podziałki kierunkowej). Główne cechy programu: - program nie ma ograniczeń, na wykresie może być konstruowana dowolna przemiana (program nie radzi sobie z przemianą mieszania),
- podstawą wyznaczenia punktu jest temperatura termometru suchego, wilgotność względna, rzeczywista wilgoć i entalpia,
- program dokonuje obliczenia mocy, mocy jawnej i wykroplonej lub odparowanej wody,
- wykres, parametry, punktów i wielkości obliczone mogą być wydrukowane lub zapisane jako projekt
- wykres z przemianami może być zapisany w postaci bitmapy
- wykres konstruowany jest dla dowolnego ciśnienia atmosferycznego.
Program można pobrać ze strony IV Produkt po kliknieciu na link: Mollier Sketcher 2.1

Komentarze

  • Aplikacja wykres h-x

    Ja chciałbym zainteresować Państwa rozwijaną przeze mnie darmową aplikacją do generowania wykresów h-x na podstawie danych użytkownika.

  • molier

    Nie jest tak źle z tym prezentowaniem mieszania. Temperaturę po zmieszaniu trzeba obliczyć "ręcznie" Naniesienie punktu mieszania jest proste. Jeżeli założymy, że parametry powietrza zewnętrznego to punkt1, powietrze wywiewane to punkt2 a parametry mieszania prezentuje punkt3, należy po naniesieniu punktu2 zakończyć wprowadzanie. Zaznaczamy punkt2 i naciskamy "edit". Następnie odznaczamy "line to next point". Możemy nanieść punkt3 - nie będzie połączony linią z punktem2. Przy projektowaniu przemian można też korzystać z "display in chart" - pozwala na sterowanie widocznością punktów. Generalnie program jest bardzo prosty - należy jednak docenić możliwość określania zakresów wykresu oraz podawanie wszystkich parametrów powietrza dla naniesionych punktów.

  • PROGRAM WYKRES IX

    O WIELE LEPSZY PROGRAMEM PRZEDSTAWIAJĄCYM WYKRES IX JEST PROGRAM IX CHART. MOŻNA GO ŚCIĄGNĄĆ ZE STRONY www.cad-instal.pl . JEDYNY MANKAMENT TO FAKT ŻE KAŻĄ SOBIE ZA NIEGO PŁACIĆ ALE NIE JEST TO JAKAŚ WIELKA KWOTA. SAM GO UŻYWAM I MYŚLĘ ŻE NAPRAWDĘ WARTO.