Data rozpoczęcia
2009-10-27
Data zakończenia
2009-10-28

termin: 27-28.10.2009 miejsce: Gdańsk


Krajowe Forum Chłodnictwa
Związek Pracodawców
(Adres korespondencyjny)
04-158 Warszawa
ul. Zamieniecka 25
fax (022) 879 79 07, 610 38 11
e-mail: biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
(Adres korespondencyjny)
80-298 Gdańsk-Kokoszki
ul. Budowlanych 27
fax (058) 347 51 74
e-mail: masta@masta.com.pl
Modułowy system szkoleń®

Budowa i wykorzystanie pomp ciepła

Uruchomiono 2-dniowe szkolenia na poziomie:
Modułu podstawowego PC
BUDOWA I WYKORZYSTANIE POMP CIEPŁA

Czas trwania: 2 dni - ogółem 16 h.
Tematyka szkolenia:

1. Budowa i zasada działania pompy ciepła.
2. Niskowrzące płyny robocze stosowane w sprężarkowych pompach ciepła.
3. Wyposażenie techniczne sprężarkowych pomp ciepła.
4. wybrane problemy eksploatacji sprężarkowych pomp ciepła.
5. Dolne źródła ciepła dla pomp ciepła.
6. Aspekt techniczno-ekonomiczny stosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym monografię "Pompy ciepła" autorstwa prof. Wojciecha Zalewskiego oraz Świadectwo Uczestnictwa w szkoleniu.
Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań egzaminu na Certyfikat Kompetencji Kategorii B i C.
Szkolenia będą prowadzić zarówno doświadczeni wykładowcy Politechniki Gdańskiej jak i osoby o znaczącym dorobku praktycznym w zakresie stosowania pomp ciepła.

Do pobrania:

- >>> Karta Zgłoszenia na szkolenie Modułu podstawowego PC - Budowa i wykorzystanie pomp ciepła