Firma Mitsubishi Electric Europe B.V. stale dokłada starań, aby rozwijać się i ulepszać swoje produkty. Zapoznaj się z ofertą 2015/2016.

Mitsubishi Electric - cennik 2015/2016.

Wszystkie zawarte w  niniejszej publikacji opisy, ilustracje, rysunki i  parametry odnoszą się tylko do danych ogólnych i  nie mogą stanowić przedmiotu umów. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo, aby w  dowolnym momencie i  bez powiadomienia lub publicznego podania do wiadomości zmienić ceny lub dane techniczne albo wycofać z oferty opisane urządzenia lub zastąpić je innymi. Kolor obudowy prezentowanych urządzeń może różnić się od stanu rzeczywistego. Przekłamania kolorystyczne mogą wynikać z techniki druku. Dostawa wszystkich artykułów odbywa się na ogólnych warunkach sprzedaży Mitsubishi Electric Europe B.V. Nasze klimatyzatory i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C i R134a. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi.

 

W katalogu znajdziemy:


SERIA  M
Ogólne informacje o serii
Nowości w serii
Urządzenia Single Split
Urządzenia zewnętrzne Multi Split

MR.  SLIM
Ogólne informacje o serii
Nowości w serii
Single Split
Multi Split
Akcesoria

CITY MULTI VRF
Ogólne informacje o serii
Nowości w serii
Urządzenia wewnętrzne
Urządzenia zewnętrzne
Akcesoria

STEROWNIKI
Ogólne informacje o serii
Sterowniki
Akcesoria

LOSSNAY
Ogólne informacje o serii
Nowości w serii
Systemy wentylacji

Indeks