Już 23-26 września 2013 będzie można ponownie uczestniczyć w targach POLAGRA TECH. Tym razem organizatorzy zapraszają również wystawców oraz odwiedzających do specjalnego punktu konsultacyjnego.

Miesięcznik Chłodnictwo&Klimatyzacja wraz z MTP zapraszają do punktu konsultacyjnego na tegorocznych targach POLAGRA TECH.
Nowe stoisko będzie miejscem, w którym uzyskamy informacje odnośnie legislacji prawnych związanych z czynnikiem chłodniczym, gospodarką odpadami. Pozyskamy również rady specjalistów na temat możliwych rozwiązań technicznych w zakresie instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Logo POLAGRA TECH 2013

Punkt Konsultacyjny
Pawilon 4 stoisko 1


23 września

Rewolucje w czynnikach chłodniczych: Najświeższe informacje o legislacji z Brukseli i Warszawy
Michał DOBRZYŃSKI Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON

Każdy, kto zajmuje się chłodnictwem i klimatyzacją oraz wszystkie podmioty korzystające z techniki chłodniczej, powinny poznać bieżący stan prawny w tej dziedzinie oraz rewolucyjne plany legislacyjne szykowane nam przez Parlament Europejski oraz przez polski Sejm. Brak takiej wiedzy może słono kosztować – w wymiarze czysto finansowym oraz organizacyjnym, szczególnie jeśli realizujemy inwestycje w sprzęt, który ma efektywnie służyć przez wiele lat.
Które czynniki i od kiedy będą zabronione? Jakie to niesie konsekwencje? Jak się do tego przygotować? Jakie obowiązki ciążą na firmach już dziś? Odpowiemy na wszelkie pytania z dziedziny legislacji ekologicznej dotyczącej funkcjonowania instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.


24 - 25 września

Gospodarka odpadami - istotne zmiany wprowadzone nową ustawą o odpadach dla branży chłodniczej i klimatyzacyjnej

Kompleksowe konsultacje dla branży chłodniczej i klimatyzacyjnej z zakresu przepisów ochrony środowiska - omówienie najważniejszych problemów
Krzysztof PIETRZAK, Piotr GRĘDZIŃSKI - Meritum Competence


23-24 września

Rozwiązania z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i pomp ciepła.
Bartosz NOWACKI - Ekspert z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Rzeczoznawca z ramienia Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła


25 – 26 września

Rozwiązania z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i pomp ciepła.
dr inż. Bolesław GAZIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP, Rzeczoznawca


Organizator: miesięcznik Chłodnictwo&Klimatyzacja, MTP