Data rozpoczęcia
2016-03-21
Data zakończenia
2016-03-24
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Mechanik urządzeń chłodniczych - I etap.

Grupa docelowa:       
        • Liderzy w działach serwisu i montażu od kilku lat pracujących w zawodzie: Mechanik Urządzeń Chłodniczych                       lub Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych;
        • Osoby chcące przyuczyć się do zawodu Mechanik Urządzeń Chłodniczych

Cel szkolenia:
        • Zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w zawodzie Mechanik Urządzeń Chłodniczych.
        • Uzyskanie:

-  „Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończeniu szkolenia
Ilość godzin:     70

Tematyka szkolenia:
        • Podstawy chłodnictwa
podstawy termodynamiki
termodynamika pary
czynniki chłodnicze
termodynamika w obiegu chłodniczym
        • Urządzenia chłodnicze. Elementy automatyki chłodniczej
sprężarka- przeznaczenie i rodzaje
charakterystyka wymienników ciepła
presostaty
zawory elektromagnetyczne
        • Elektromechanika chłodnicza.
podstawy elektromechaniki
prąd przemienny i trójfazowy
silniki elektryczne
zabezpieczenia obwodów
        • Automatyka i sterowanie pracą urządzeń chłodniczych.
podstawy sterowania
zabezpieczenia
sygnały alarmowe
rozruch i sterowanie silników
skraplacze
sterowanie pracą urządzeń chłodniczych
        • Montaż i obsługa urządzeń chłodniczych.
przebieg montażu
instalowanie wymienników
montaż agregatu skraplającego
montaż rurociągów
montaż automatyki chłodniczej
regulacja i uruchomienie urządzenia chłodniczego
naprawa urządzeń chłodniczych
        • Eksploatacja i konserwacja oraz naprawy freonowych urządzeń chłodniczych.
przegląd i serwis urządzeń chłodniczych
konserwacja urządzeń chłodniczych
sprawdzenie sprężarki
sprawdzenie napełnienia czynnikiem chłodniczym, napełnienie układu czynnikiem chłodniczym
sprawdzenie skraplaczy
ustalenie przyczyny nieprawidłowego działania urządzenia chłodniczego
        • Zajęcia praktyczne na obiekcie handlowym posiadającym dużą instalację chłodniczą.
        • Zajęcia praktyczne na profesjonalnym, szkoleniowym układzie chłodniczym.


Kadra szkoleniowa:
inżynierowie, magistrowie inżynierowie w dziedzinie chłodnictwa, czynnie wykonujący zawód chłodnika, biegły sądowy w dziedzinie chłodnictwa,  specjaliści z firm działających w chłodnictwie, eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa

Formy nauczania:
wykład, pokaz, prezentacja, film, praca praktyczna na szkoleniowym układzie chłodniczym

Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolenia:
- Magdalena Firgolska, tel. 504 241 764504 241 764, magdalena.firgolska@metalko.com.pl


Grupa docelowa:                 

                        • Liderzy w działach serwisu i montażu od kilku lat                                                                         pracujących w zawodzie: Mechanik Urządzeń Chłodniczych                                                                      lub Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych;

                        Osoby chcące przyuczyć się do zawodu Mechanik Urządzeń Chłodniczych

Cel szkolenia:

                        • Zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie                                                                  praktycznych umiejętności w zawodzie Mechanik Urządzeń Chłodniczych.

                        • Uzyskanie:

-  „Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończeniu szkolenia

Ilość godzin: 70

Tematyka szkolenia:

                        Podstawy chłodnictwa

-         podstawy termodynamiki

termodynamika pary

-         czynniki chłodnicze

-         termodynamika w obiegu chłodniczym

                        Urządzenia chłodnicze. Elementy automatyki chłodniczej

-         sprężarka- przeznaczenie i rodzaje

-         charakterystyka wymienników ciepła

-         presostaty

-         zawory elektromagnetyczne

                        Elektromechanika chłodnicza.

-         podstawy elektromechaniki

-         prąd przemienny i trójfazowy

-         silniki elektryczne

-         zabezpieczenia obwodów

                        Automatyka i sterowanie pracą urządzeń chłodniczych.

-         podstawy sterowania

-         zabezpieczenia

-         sygnały alarmowe

-         rozruch i sterowanie silników

-         skraplacze

-         sterowanie pracą urządzeń chłodniczych

                        Montaż i obsługa urządzeń chłodniczych.

-         przebieg montażu

-         instalowanie wymienników

-         montaż agregatu skraplającego

-         montaż rurociągów

-         montaż automatyki chłodniczej

-         regulacja i uruchomienie urządzenia chłodniczego

-         naprawa urządzeń chłodniczych

                      Eksploatacja i konserwacja oraz naprawy freonowych urządzeń chłodniczych.

-         przegląd i serwis urządzeń chłodniczych

-         konserwacja urządzeń chłodniczych

-         sprawdzenie sprężarki

-         sprawdzenie napełnienia czynnikiem chłodniczym, napełnienie układu czynnikiem chłodniczym

-         sprawdzenie skraplaczy

-         ustalenie przyczyny nieprawidłowego działania urządzenia chłodniczego

                        • Zajęcia praktyczne na obiekcie handlowym posiadającym dużą instalację chłodniczą.

                        • Zajęcia praktyczne na profesjonalnym, szkoleniowym układzie chłodniczym.

 

Kadra szkoleniowa:

-         inżynierowie, magistrowie inżynierowie w dziedzinie chłodnictwa, czynnie wykonujący zawód chłodnika, biegły sądowy w dziedzinie chłodnictwa,  specjaliści z firm działających w chłodnictwie, eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa

Formy nauczania:

-         wykład, pokaz, prezentacja, film, praca praktyczna na szkoleniowym układzie chłodniczym

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolenia:

- Magdalena Firgolska, tel. 504 241 764504 241 764, magdalena.firgolska@metalko.com.pl