Data rozpoczęcia
2016-10-11
Data zakończenia
2016-10-12
Miejsce
Gdańsk
Organizator
Masta

Certyfikaty personelu wymagane są zgodnie z „USTAWĄ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”.

MASTA: Certyfikaty dla personelu - szkolenia w zakresie substancji kontrolowanych

I.P.P.U. „MASTA” Spółka z o.o. prowadzi kursy umożliwiające uzyskanie certyfikatów dla personelu następujących kategorii :
Kategoria I 

  • kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepłazawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz 
  • odzysk, instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane;


Kategoria II 

  • kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepłazawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, bez ingerencji w układ chłodniczy, oraz 
  • odzysk, instalacja, konserwacja lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach;


Kategoria III 

  • odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kgfluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kgfluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach;


Kategoria IV 

  • kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepłazawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, bez ingerencji w układ chłodniczy.


Szkolenia prowadzone są przez wybitnych wykładowców uczelni technicznych Trójmiasta oraz praktyków z długoletnim stażem w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Odbywają się one w specjalistycznie wyposażonych laboratoriach, znajdujących się na terenie Politechniki Gdańskiej. Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin teoretyczny i praktyczny, po zdaniu których uzyskuje się certyfikat dla personelu.


Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.