W kwietniu 2017 roku firma Lindab Polska, jako jedna z pierwszych w Polsce w branży budowlanej, uzyskała certyfikat ISO 9001:2015.

Lindab Polska z certyfikatem ISO 9001:2015

Przygotowania do wspomnianej certyfikacji trwały długo. Cale przedsięwzięcie było nie tylko czasochłonne, ale wymagało także kooperacji wszelkich działań i procesów w firmie do ustalonych norm jakościowych. Wyjątkowo ważnym elementem przeprowadzonych audytów było dostosowanie wszystkich działań firmy do wymogów z zakresu ochrony danych osobowych na wszystkich etapach prowadzonej działalności.

Recertyfikacja ISO 9001:2015 to kolejny krok milowy wpisujący się w strategię zarządzania jakością, jaką firma Lindab zdecydowała się wdrożyć kilka lat temu wraz z systemem "Lean Managment". Optymalizacja procesów na każdym etapie realizacji wyznaczonych zadań ma na celu podnoszenie jakości świadczonych usług, a co za tym idzie, zwiększenie satysfakcji klientów.

 

Dowiedz się więcej