Data rozpoczęcia
2010-04-07
Data zakończenia
2010-04-08
Miejsce
PoznańHarmonogram szkoleń 2010 - Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Styczeń 2010
13 - 14 Kurs początkowy tzn. szkolenie "ozonowe"
Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw oraz obsługi
technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane
oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami. Na podstawie pozytywnych wyników
egzaminów wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji
kontrolowanych. W ramach takiego szkolenia można dodatkowo uzyskać kwalifikacje na
czynniki z grupy HFC, czyli tzn. czynniki f-gazowe. Do czynników HFC należą m.in.
R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A
i R507.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska Świadectwa Kwalifikacji uzyskane
na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową, uważane są też za tymczasowe certyfikaty dla czynników HFC.
Uznawanie Świadectw Kwalifikacji wymienionych powyżej za certyfikaty
tymczasowe wygasa z dniem 4 lipca 2011 r.
20 - 21 Szkolenie modułowe - Klimatyzacja
Szkolenia dla monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów
chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i
pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin. Szkolenia dla kategorii:
- Kategoria A - personel konserwacyjny
- Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy.
Luty 2010
3 - 4 Kurs początkowy tzn. szkolenie "ozonowe"
Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw oraz obsługi
technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane
oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami. Na podstawie pozytywnych wyników
egzaminów wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji
kontrolowanych. W ramach takiego szkolenia można dodatkowo uzyskać kwalifikacje na
czynniki z grupy HFC, czyli tzn. czynniki f-gazowe. Do czynników HFC należą m.in.
R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A
i R507.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska Świadectwa Kwalifikacji uzyskane
na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową, uważane są też za tymczasowe certyfikaty dla czynników HFC.
Uznawanie Świadectw Kwalifikacji wymienionych powyżej za certyfikaty
tymczasowe wygasa z dniem 4 lipca 2011 r.
17 - 18 Sprężarkowe pompy ciepła
Szkolenia dla monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów
chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i
pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin. Szkolenia dla kategorii:
- Kategoria A - personel konserwacyjny
- Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy.
24 - 25 - Szkolenie modułowe - Chłodnictwo
Szkolenia dla monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów
chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i
pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin. Szkolenia dla kategorii:
- Kategoria A - personel konserwacyjny
- Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy.
Marzec 2010
10 - 11 - Kurs początkowy tzn. szkolenie "ozonowe"
Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw oraz obsługi
technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane
oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami. Na podstawie pozytywnych wyników
egzaminów wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji
kontrolowanych. W ramach takiego szkolenia można dodatkowo uzyskać kwalifikacje na
czynniki z grupy HFC, czyli tzn. czynniki f-gazowe. Do czynników HFC należą m.in.
R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A
i R507.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska Świadectwa Kwalifikacji uzyskane
na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową, uważane są też za tymczasowe certyfikaty dla czynników HFC.
Uznawanie Świadectw Kwalifikacji wymienionych powyżej za certyfikaty
tymczasowe wygasa z dniem 4 lipca 2011 r.
24 - 25 - Szkolenie modułowe - Klimatyzacja
Szkolenia dla monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów
chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i
pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin. Szkolenia dla kategorii:
- Kategoria A - personel konserwacyjny
- Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy.
Kwiecień 2010
7 - 8 - Kurs początkowy tzn. szkolenie "ozonowe"
Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw oraz obsługi
technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane
oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami. Na podstawie pozytywnych wyników
egzaminów wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji
kontrolowanych. W ramach takiego szkolenia można dodatkowo uzyskać kwalifikacje na
czynniki z grupy HFC, czyli tzn. czynniki f-gazowe. Do czynników HFC należą m.in.
R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A
i R507.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska Świadectwa Kwalifikacji uzyskane
na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową, uważane są też za tymczasowe certyfikaty dla czynników HFC.
Uznawanie Świadectw Kwalifikacji wymienionych powyżej za certyfikaty
tymczasowe wygasa z dniem 4 lipca 2011 r.
21 - 22 - Sprężarkowe pompy ciepła
Szkolenia dla monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów
chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i
pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin. Szkolenia dla kategorii:
- Kategoria A - personel konserwacyjny
- Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy.
Maj 2010
5 - 6 - Kurs początkowy tzn. szkolenie "ozonowe"
Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw oraz obsługi
technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane
oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami. Na podstawie pozytywnych wyników
egzaminów wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji
kontrolowanych. W ramach takiego szkolenia można dodatkowo uzyskać kwalifikacje na
czynniki z grupy HFC, czyli tzn. czynniki f-gazowe. Do czynników HFC należą m.in.
R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A
i R507.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska Świadectwa Kwalifikacji uzyskane
na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową, uważane są też za tymczasowe certyfikaty dla czynników HFC.
Uznawanie Świadectw Kwalifikacji wymienionych powyżej za certyfikaty
tymczasowe wygasa z dniem 4 lipca 2011 r.
19 - 20 - Klimatyzacja samochodowa
Szkolenie dla monterów, użytkowników, pracowników serwisów klimatyzacji
Samochodowej.
Czerwiec 2010
9 - 10 - Kurs początkowy tzn. szkolenie "ozonowe"
Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw oraz obsługi
technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane
oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami. Na podstawie pozytywnych wyników
egzaminów wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji
kontrolowanych. W ramach takiego szkolenia można dodatkowo uzyskać kwalifikacje na
czynniki z grupy HFC, czyli tzn. czynniki f-gazowe. Do czynników HFC należą m.in.
R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A
i R507.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska Świadectwa Kwalifikacji uzyskane
na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową, uważane są też za tymczasowe certyfikaty dla czynników HFC.
Uznawanie Świadectw Kwalifikacji wymienionych powyżej za certyfikaty
tymczasowe wygasa z dniem 4 lipca 2011 r.
23 - 24 - Szkolenie modułowe - Klimatyzacja
Szkolenia dla monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów
chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i
pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin. Szkolenia dla kategorii:
- Kategoria A - personel konserwacyjny
- Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy.
Osoby zdecydowane wziąć udział w szkoleniach prosimy o przysłanie faxem lub pocztą wypełnionej Karta zgłoszenia uczestnictwa na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.

61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
tel. 061 850 75 05 oraz 061 850 75 14, fax 061 851 97 97
oraz wpłatę odpowiedniej należności na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań - 97 1750 1019 0000 0000 0382 8824.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 061 850 75 05 - Dział Szkoleń Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.