Data rozpoczęcia
2014-04-07
Data zakończenia
2014-04-09
Miejsce
Warszawa

KURS ITB: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ W OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej zaprasza na kurs organizowany w dniach 7-9 kwietnia 2014 r.

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, asystentów projektantów, rzeczoznawców, pracowników Wydziałów Kontrolno-Rozpoznawczych PSP.

Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z obecnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Program obejmuje szczegółowe omówienie zasad projektowania systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych w oparciu o obowiązujące dokumenty normatywne (CEN, NFPA, BS, DIN).

W ramach kursu przewidziano obszerny blok obejmujący ćwiczenia projektowe oraz zaprezentowanie praktycznego zastosowania obliczeń numerycznych (CFD) wraz ze szczegółowym omówieniem analizy otrzymanych wyników oraz ich weryfikacji. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z metodyką prowadzenia testów odbiorowych instalacji wentylacji pożarowej.

Koszt: 1.400,- PLN od osoby.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.itb.pl w zakładce „Konferencje/szkolenia”.