W dniach 23-24 października 2014r. zapraszamy osoby sprawujące nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi: dyrektorów technicznych, głównych mechaników, głównych energetyków, mistrzów maszynowni chłodniczych do udziału w IV Warsztatach Amoniakalnych.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji wraz z wentylacja.com.pl zapraszają na IV Warsztaty Amoniakalne  – Teraźniejszość i przyszłość amoniakalnych instalacji chłodniczych.
Logo metalko

IV Warsztaty mają być nadal przede wszystkim forum wymiany doświadczeń, okazją do uzupełnienia i poszerzenia wiedzy i doskonalenia umiejętności. Zachęcamy do przygotowania pytań, przedstawienia problemów, z którymi spotykacie się Państwo w swojej pracy na co dzień.

Z satysfakcją obserwujemy, że Warsztaty cieszą się rosnącym zaintereresowaniem wśród osób sprawujących kierownictwo, nadzór nad działaniem amoniakalnych instalacji chłodniczych w firmach zajmujących się przetwórstwem np.: warzyw, owoców, mięsa, mleka, ryb, wytwarzaniem napojów i leków z całej Polski. Chcąc utrzymać dotychczasową, sprawdzoną formułę Warsztatów jesteśmy niestety zmuszeni do ograniczenia maksymalnej ilości uczestników. Optymalna liczba uczestników to ok. 60 -70 osób.

Temat wiodącym tegorocznego spotkania chłodników będzie: „Teraźniejszość i przyszłość amoniakalnych instalacji chłodniczych”.

Warsztaty będą obejmowały trzy bloki tematyczne:

I blok tematyczny –przestrzeganie standardów bezpieczeństwa:


* nieszczęśliwe wypadki i niebezpieczne uszkodzenia przy urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu w amoniakalnych instalacjach chłodniczych – wystąpienie eksperta UDT;
* rola prowadzącego instalację amoniakalną oraz organów PSP w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym na przykładzie emisji czynnika chłodniczego – wystąpienie eksperta Państwowej Straży Pożarnej;
* wystąpienie specjalisty PIP –kontynuacja tematu.

II blok tematyczny – korzyści wynikające z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych:


* analiza przykładów zaprezentowanych przez znane firmy działające na rzecz chłodnictwa amoniakalnego,
głosy w dyskusji – przedstawienie konkretnych przykładów rozwiązań przez uczestników warsztatów.


III blok tematyczny – zagadnienia eksploatacyjne:


* wybrane zagadnienia eksploatacyjne „okiem serwisanta”,
* dobra praktyka eksploatacyjna – co ma wpływ na uzyskanie optymalnych oszczędności? – przedstawienie i analiza konkretnych przykładów np.: przetwórstwo owoców i warzyw, mięsa, mleka, produkcja piwa.

Do udziału w Warsztatach tradycyjnie zapraszamy znane firmy działające na rzecz chłodnictwa amoniakalnego oraz instytucje nadzorujące i wspomagające funkcjonowanie chłodnictwa amoniakalnego. Honorowy patronat nad IV Warsztatami przyjął:
- Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
- Kujawsko -Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- Od kilku lat nad Warsztatami patronat sprawuje Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców.

Zainteresowanych wzięciem udziału oraz firmy chcące zaprezentować swoje rozwiązania zapraszamy do kontaktu:

Grzegorz Starszak
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
tel. 784 075 860; 504 241 927, fax. 52 374 73 87
e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl
www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl


RELACJE


III Warsztaty Amoniakalne

II Warsztaty Amoniakalne

I Warsztaty Amoniakalne


PATRONAT MEDIALNY:


Chłodnictwo&Klimatyzacjawentylacja.com.pl

Źródło: ''