Data rozpoczęcia
2013-03-11
Data zakończenia
2013-03-13
Miejsce
Warszawa

Konferencje i Targi Czystej Energii CENERG 2013 w  Warszawie
W dniach 11-13 marca 2013 odbędą się Konferencje i Targi Czystej Energii CENERG. Wydarzenie w założeniu ma się stać impulsem do rozwoju rynku eko-energii na Mazowszu, w Polsce i środkowej Europie. CENERG 2013 będzie towarzyszyć XI Targom ELEKTROTECHNIKA 2013 i XXI Targom ŚWIATŁO 2013.
Temat przewodni cyklu spotkań CENERG 2013 to OZE i nowoczesna gospodarka energetyczna miasta i gminy. Efektywność energetyczna z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego.


Wydarzenie to ma charakter konferencyjno-seminaryjny i organizowane jest we współpracy z Mazowiecką Agencją Energetyczną. Skierowane jest do przedstawicieli instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego.


CEL
Celem spotkań CENERG 2013 jest umożliwienie producentom i dystrybutorom technologii i urządzeń zapewniających efektywne wykorzystanie energii i OZE bezpośredniego kontaktu z decydentami odpowiedzialnymi za gospodarkę energetyczną w miastach i gminach.


TEMATYKA
• Dlaczego należy przeprowadzić audyt energetyczny?
• Możliwości zewnętrznego finansowania projektów (fundusze unijne, Narodowy i Wojewódzkie FOŚiGW, oferta kredytowa banków).
• Oszczędność energii w obiektach użyteczności publicznej w wyniku zastosowania automatyki budynkowej.
• Wykorzystanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Możliwości integracji słonecznych źródeł energii w istniejących budynkach.
• Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych i generatorów wiatrowych małej mocy dla potrzeb sygnalizacji świetlnej, oświetlenia przejść dla pieszych, skrzyżowań, znaków drogowych oraz elementów drobnej infrastruktury przydrożnej.
• Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez zastosowanie energooszczędnych systemów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji
• Generatory wiatrowe jako wspomagające źródło pozyskiwania energii elektrycznej – zalety i wymagania dla instalacji.
• Rozwój infrastruktury samochodów elektrycznych i Smart City.
• Energetyczne wykorzystanie odpadów


WYKŁADOWCY
Niezależni eksperci oraz przedstawiciele firm biorących udział w spotkaniach CENERG 2013.


EKSPOZYCJA
Prezentacje audiowizualne w sali wykładowej z możliwością wynajęcia miejsca ekspozycyjnego, gdzie możecie Państwo przedstawić materiały promocyjne, katalogi, oferty, postawić roll-up, a także dokonać ekspozycji produktowej i przeprowadzić bezpośrednie rozmowy z uczestnikami spotkań CENERG 2013.

Udział w Konferencjach CENERG 2013 to niepowtarzalna okazja dotarcia z Państwa ofertą do odbiorców instytucjonalnych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną przy minimalnym nakładzie czasu oraz kosztów.

Organizator: Agencja SOMA, ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 649 76 69/71, fax (22) 649 76 83, e-mail: office@cenerg.pl


Kontakt: krzysztof.sobonski@agencjasoma.pl