Bardzo problematyczna jest wilgoć powstająca ze skroplin na powierzchni rury oraz straty energii wynikające z zastosowania nieodpowiedniej izolacji przy instalacjach chłodniczych oraz klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Profesjonalny system AF/Armaflex® z powłoką MICROBAN® spełnia najwyższe normy stawiane materiałom izolacyjnym do tego typu instalacji, zapewniając dodatkowo aktywną ochronę przed drobnoustrojami obecnymi w środowisku zewnętrznym.

Kompleksowa izolacja? Tak -  innowacyjny system AF/Armaflex®
Na przekór wilgoci

Instalacje chłodniczo-klimatyzacyjne, ze względu na przewodzenie substancji, których temperatura niższa jest od parametrów charakterystycznych dla środowiska zewnętrznego, narażone są na kondensację pary wodnej. Zjawisko to następuje w momencie, gdy temperatura na powierzchni przewodów spadnie poniżej temperatury punktu rosy. Innowacyjne izolacje AF/Armaflex o zamkniętej strukturze komórkowej stanowią optymalne rozwiązanie dla wszelkich problemów związanych z kondensacją pary wodnej na przewodach instalacji. Tworząc stabilną barierę pomiędzy środowiskiem zewnętrznym, a przewodzonymi substancjami dbają o zapewnienie skutecznej osłony dla powłoki instalacji. Dzięki temu zatrzymany zostaje mechanizm prowadzący do osadzania się skroplonej pary wodnej bezpośrednio na powierzchni przewodów. Wysoka odporność na dyfuzję pary wodnej(μ ≥ 10.000) to jednak nie jedyna cecha otuliny AF/Armaflex, która wpływa na redukcję tego negatywnego procesu. Ważnym parametrem jest także niska przewodność cieplna (λ0oC ≤ 0,033 W/(m*K)). Zapewnia ona zwiększoną oszczędność energii, co jest szczególnie ważne przy tak koszto- i energochłonnych urządzeniach, jak klimatyzatory czy systemy chłodnicze. Dodatkowo, elastyczna budowa izolacji zapewnia precyzyjne dostosowanie się do rozmaitych pod względem kształtu elementów instalacji. Związane jest to również z zamknięto komórkową strukturą, która zwiększa stabilność otuliny i gwarantuje łatwiejszy montaż.Ochrona instalacji na poziomie mikrobiologii

Zabezpieczenie instalacji przed czynnikami fizycznymi czy też uszkodzeniami mechanicznymi to nie wszystko. Z punktu widzenia nowoczesnych rozwiązań ochrona polegająca jedynie na zapobieganiu długoterminowym stratom energii jest niewystarczająca, dlatego też innowacyjny system izolacyjny AF/Armaflex został dodatkowo wzbogacony o technologię Microban®, która stanowi trwałą barierę mikrobiologiczną dla instalacji. Kompleksowa ochrona przewodów, poza zapewnieniem bardzo skutecznej izolacji termicznej i mechanicznej, wiąże się również z gwarancją wytworzenia bariery zabezpieczającej przed szkodliwym wpływem występujących w powietrzu drobnoustrojów. Ochrona antybakteryjna jest szczególnie ważna w przypadku instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które dbają o dostarczanie świeżego i oczyszczonego powietrza. Nowoczesny system izolacyjny AF/Armaflex dzięki technologii Microban® tworzy barierę dla mikrobów, grzybów i pleśni blokując ich funkcjonowanie, wzrost oraz namnażanie. Osłona Microban® stanowi integralną część izolacji AF/Armaflex zespoloną z nią na etapie produkcji, w związku z czym nie ma ryzyka jej zużycia, zmycia, bądź wytarcia.

System AF/Armaflex firmy Armacell, poza zabezpieczaniem różnego typu instalacji przed spadkiem wydajności i stratami energii, dba również o bezpieczeństwo budynków, które ze względu na przemysłowy charakter często narażone są na różnego typu szkody w postaci chociażby rozległych i trudnych do opanowania pożarów. Dzięki wysokiej klasie reakcji na ogień (B) izolacje AF/Armaflex opóźniają moment rozgorzenia i zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, co pozwala szybciej i skuteczniej ograniczyć jego ekspansję i ugasić pożar.