www.kwik.is.pw.edu.pl


Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji
działa przy Zakładzie Wentylacji i Klimatyzacji będącym w strukturze Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Celem Koła Naukowe WiKK jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat nowoczesnych systemów wentylacji i klimatyzacji, podmiotów działających w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, współczesnych rozwiązań komputerowego wspomagania procesów projektowania oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w branży.
Cele te Koło realizuje m.in. poprzez udział w badaniach naukowych prowadzonych przez Zakład Wentylacji i Klimatyzacji oraz przez organizowanie seminariów, konferencji czy też odczytów.
Członkiem Koła może być każdy student Politechniki Warszawskiej zainteresowany problematyką naukową wentylacji i klimatyzacji. Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji liczy obecnie 96 osób. Jednak by uczestniczyć w zajęciach, szkoleniach i wycieczkach organizowanych przez KWiK nie jest wymagane członkowstwo w Kole. Aby zostać członkiem Koła WiK należy wypełnić kartę zgłoszeniową na zebraniu koła. Najbliższe zebranie odbędzie się dopiero po wakacjach.Zobacz regulamin KWiK
Koło działa od 1991 roku, a jego opiekunem jest dr inż. Piotr Bartkiewicz. Pod koniec roku 2003 powstała zupełnie nowa strona KWIK, tworzona przez studentów. Na stronach witryny znajdziemy informacje o wakacyjnych praktykach, organizacji wycieczek, szkoleniach oraz dział poświęcony historii działalności Koła.
Koło Naukowego Wentylacji i Klimatyzacji służy pomocą, udostępnia studentom materiały do projektowania, poleca linki do ciekawych stron branżowych.
Strona internetowa Koła: http://www.kwik.is.pw.edu.pl