Data rozpoczęcia
2018-02-16
Data zakończenia
2018-02-16
Miejsce
Sopot
Organizator
Klimazbyt, aveECO, Meritum Competence

Hurtownia branżowa Klimazbyt we współpracy z aveECO i Meritum Competence serdecznie zapraszają firmy instalacyjno - serwisowe sprzedające, montujące i serwisujące układy chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła na szkolenie z zakresu nowelizacji przepisów o F-gazach.

Klimazbyt: Szkolenie z zakresu nowelizacji przepisów o F-gazach

Tematyka szkolenia: Obowiązki serwisów i dystrybutorów urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła wynikające z ustawy o SZWO i F-gazach ukierunkowane na praktyczną pomoc w prowadzeniu rejestru urządzeń oraz raportowania do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (raporty za 2017 do 28.02.2018).

Termin:
16.02.2018 w godz.: 9:30 – 16:30

Miejsce:
Hotel Haffner
ul. J. J. Haffnera 59, Sopot

Zgłoszenia należy kierować mailowo do 13.02.2018 na adres:
biuro@klimazbyt.pl
tel. kom: 601-675-771

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia: 185 zł brutto/os.

Konto: 73 1500 1298 1212 9004 3127 0000 z dopiskiem: „F-gazy”

 

Szkolenie zostało przygotowane dla firm instalacyjno-serwisowych:

  • montujących i obsługujących układy chłodnicze i klimatyzacyjne w urządzeniach stacjonarnych i ruchomych,
  • sprzedających stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze oraz pompy ciepła. 

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wszystkich ustawowych obowiązków firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, wynikających z ekologicznych aktów prawnych, w tym w szczególności przepisów o dotyczących stosowania F-gazów.

Uczestnicy nabędą całościową wiedzę w zakresie: 

  • co i pod jakimi warunkami jest dozwolone według najbardziej aktualnych aktów prawnych, 
  • jakie działania należy obowiązkowo wykonywać, 
  • jaka działalność wymaga pozwolenia stosownych organów lub dokonania zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, 
  • jak prowadzić wymagane prawem rozmaite ewidencje, 
  • jak sporządzać obowiązkowe sprawozdania oraz gdzie i w jakim terminie je składać, 
  • jak kalkulować opłaty za korzystanie ze środowiska, 
  • jak przygotować się do kontroli WIOŚ i UDT oraz spokojnie ją przebyć.

 

Zajęcia teoretyczne będą uzupełnione sesją praktycznych ćwiczeń.

Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą instalatorom prawidłowo ułożyć współpracę z operatorami urządzeń zawierających F-gazy. Dzięki szkoleniu firmy serwisowe będą "na bieżąco" wypełniać wszystkie formalne obowiązki "środowiskowe" oraz terminowo sporządzać liczne urzędowe ewidencje i sprawozdania. W konsekwencji, instalatorzy będą funkcjonować w zgodzie z obowiązującym prawem ekologicznym i uchronią od wysokich kar zarówno siebie, jak i swoich klientów.

 

Dowiedz się więcej


 

Uwaga!

Obowiązek składania zeznań do
Biura Ochrony Warstwy Ozonowej
i Klimatu upływa
28 lutego 2018
(sprawozdanie za rok poprzedni)