Data rozpoczęcia
2016-11-23
Data zakończenia
2016-11-23
Miejsce
Kraków
Organizator
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowych. Szkolenie dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji klimatyzacyjnych instalacji samochodowych ma na celu usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu klimatyzacji samochodowych.

Klimatyzacja samochodowa (F-gazy)

Ten obszar działalności reguluje:Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat (Dz.U. 2015 poz. 2137) będące aktem wykonawczym do Ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Szkolenie obejmuje: 

  • 5 godz. wykładów
  • 4 godz. zajęć praktycznych

Cena : 450zł netto 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 2137).


Uzyskaj więcej informacji na temat szkolenia

 

Kontakt:

Aleksandra Handzlik 
Andrzej Chmaj

tel. 12 637 09 33 w. 292
kom. 797 129 505
e-mail: szkolenia@coch.pl