Data rozpoczęcia
2015-04-14
Data zakończenia
2015-04-14
Miejsce
Kraków
Organizator
Centralny Ośrodek Chłodnictwa

Klimatyzacja samochodowa-budowa, naprawa, serwis.Ten obszar działalności reguluje:

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie obejmuje:

  •     5 godzin wykładów
  •     4 godziny zajęć praktycznych


 wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

  1. Podstawy chłodnictwa: teoria chłodnictwa, obieg ziębniczy, czynniki chłodnicze stosowane w klimatyzacji pojazdów, główne elementy układu klimatyzacji,
  2. Podstawy klimatyzacji: podstawy klimatyzacji, cel stosowania, parametry komfortu cieplnego, wpływ klimatyzacji na zdrowie ludzkie, dobór urządzeń klimatyzacyjnych, układy klimatyzacji stosowane w pojazdach,
  3. Narzędzia i urządzenia stosowane w serwisowaniu samochodowych instalacji klimatyzacyjnych: korzystanie z tablic termodynamicznych, belka manometrów, budowa, zasada działania, podłączenie do układu przez złączki redukcyjne. Pompa próżniowa, elektroniczne detektory nieszczelności, zestaw do wykrywania nieszczelności za pomocą barwnika i ultrafioletu, pianki i inne środki pieniące, podstawowe narzędzia serwisu klimatyzacji samochodowej
  4. Zajęcia praktyczne: praktyczne zapoznanie się z budową klimatyzatora samochodowego, z budową sprężarki chłodniczej, symulacja usterek układu chłodniczego i sposoby ich usuwania, diagnostyka prawidłowej pracy klimatyzatora samochodowego, odzysk czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji samochodowej, płukanie instalacji, opróżnianie instalacji z oleju oraz prawidłowe jej napełnianie


Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.


Czas trwania: 1 dzień

Koszt szkolenia:   450 zł/os netto

U NAS ZREALIZUJESZ BONY SZKOLENIOWE!
MŚP z Małopolski mogą skorzystać ze szkoleń z wykorzystaniem bonów szkoleniowych w systemie PFK.
Pełna informacja na stronie internetowej www.bonyszkoleniowe.pl 
Bony szkoleniowe będą realizowane od 22 września 2014 do 31 marca 2015.
Liczba bonów jest ograniczona.
 
Liczba godzin wg MSUES: 8
Cena kursu:       576 zł
Cena 1 godziny:   72 zł
 
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 

Dane kontaktowe:

tel: 12-637-09-33 w. 231, 212
e-mail: szkolenia@coch.pl