Data rozpoczęcia
2015-09-29
Data zakończenia
2015-09-29
Miejsce
Kraków

Klimatyzacja samochodowa – budowa, naprawa, serwis

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowych. Szkolenie dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji klimatyzacyjnych instalacji samochodowych ma na celu usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu klimatyzacji samochodowych.


Ten obszar działalności reguluje:


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.


Szkolenie obejmuje: 5 godzin wykładów 4 godziny zajęć praktycznych

wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:
* Podstawy chłodnictwa: teoria chłodnictwa, obieg ziębniczy, czynniki chłodnicze stosowane w klimatyzacji pojazdów, główne elementy układu klimatyzacji, 
* Podstawy klimatyzacji: podstawy klimatyzacji, cel stosowania, parametry komfortu cieplnego, wpływ klimatyzacji na zdrowie ludzkie, dobór urządzeń klimatyzacyjnych, układy klimatyzacji stosowane w pojazdach, 
* Narzędzia i urządzenia stosowane w serwisowaniu samochodowych instalacji klimatyzacyjnych: korzystanie z tablic termodynamicznych, belka manometrów, budowa, zasada działania, podłączenie do układu przez złączki redukcyjne. Pompa próżniowa, elektroniczne detektory nieszczelności, zestaw do wykrywania nieszczelności za pomocą barwnika i ultrafioletu, pianki i inne środki pieniące, podstawowe narzędzia serwisu klimatyzacji samochodowej, 
* Zajęcia praktyczne: praktyczne zapoznanie się z budową klimatyzatora samochodowego, z budową sprężarki chłodniczej, symulacja usterek układu chłodniczego i sposoby ich usuwania, diagnostyka prawidłowej pracy klimatyzatora samochodowego, odzysk czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji samochodowej, płukanie instalacji, opróżnianie instalacji z oleju oraz prawidłowe jej napełnianie

 Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.

Miejsce szkolenia: ul. Juliusza Lea 116 30-133 Kraków


Czas trwania: 1 dzień 
Koszt szkolenia: 450 zł/os netto

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Dla MŚP z Małopolski szkolenie w systemie PFK - za bony szkoleniowe, dofinansowanie nawet do 100% Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (bony szkoleniowe), WUP Kraków: tel. 12 428 78 2512 428 78 25, 12 428 78 5312 428 78 53 , 12 619 84 5212 619 84 52 , 12 619 84 1212 619 84 12

 Dane kontaktowe: tel: 12-637-09-3312-637-09-33 w. 231, 212 e-mail: mailto:sekretariat@coch.pl