Data rozpoczęcia
2015-06-22
Data zakończenia
2015-06-22
Miejsce
Katowice

Jak oszczędzić i zyskać na zakupach prądu w świetle obowiązującej ustawy o OZE?

Zatwierdzona przez Sejm ustawa o OZE otwiera drogę dla rozwoju w Polsce mikro instalacji fotowoltaicznych i małych przydomowych elektrowni słonecznych.

20 lutego 2015 r. Sejm przyjął ostatecznie ustawę o OZE z tzw. poprawką prosumencką dającą podmiotom, które zainstalują system fotowoltaiczny o mocy do 10 kW, gwarancję stałej, preferencyjnej ceny za sprzedaż energii do sieci oraz gwarancję jej odbioru przez zakład energetyczny zgodnie z tzw. systemem taryf gwarantowanych. Przyjęcie tzw. poprawki prosumenckiej oznacza, że podmioty chcące produkować energię z systemów fotowoltaicznych uzyskają prawo do jej odsprzedaży zakładowi energetycznemu po stałej, niezmiennej przez 15 lat cenie.

Jednocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków z Bankiem Ochrony Środowiska umożliwiającą pozyskanie dotacji i pożyczek na budowę mikro instalacji OZE. Oferowana bezzwrotna dotacja może pokryć do 40% kosztów inwestycji, a pozostałą część kosztów będzie można sfinansować niskooprocentowaną pożyczką (1%) - udzielaną na okres 15 lat.

Tematyka szkolenia:

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jakie rozwiązania przyjęto w zatwierdzonej przez Sejm ustawie - zwłaszcza w zakresie mikro instalacji PV, jakie potencjalne koszty i zyski niesie ze sobą inwestycja w instalacje fotowoltaiczną oraz jakie są ryzyka dla tego typu przedsięwzięcia. Podczas szkolenia przeprowadzona zostanie analiza finansowa inwestycji w instalację fotowoltaiczną na przykładzie instalacji w grupie do 3 kWp, od 3 do 10 kWp oraz farmy fotowoltaicznej 1000 kWp.  Obowiązkowe szkolenie dla osób, firm, instytucji planujących inwestycje w systemy PV.

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo poniżej

Więcej informacji na temat szkolenia