We wrześniu firma Frapol uczestniczyła w Forum Gospodarczym Polska-Syberia, które odbywało się w Nowosybirsku oraz w Forum Gospodarczym Polska-Ałtaj w Biełokurichu.Zaproszenie zostało nadane przez Ambasadę RP.

Frapol laureatem projektu GreenEvo czyli misja handlowa w Rosji.
FRAPOL reprezentowany przez Julię Waszczenko – Kierownika Działu d.s. Rynków Zagranicznych wraz z pozostałymi laureatami projektu odwiedzili Nowosybirsk. Na Forum Gospodarczym Polska-Syberia wszyscy uczestnicy programu podczas posiedzenia plenarnego pod tytułem „Perspektywy współpracy gospodarczej Polski i Syberii – technologie ekologiczne, gospodarka miejska, sektor rolno-spożywczy", mieli okazję zaprezentować swoje firmy.

Po części oficjalnej miały miejsce spotkania biznesowe (B2B), które cieszyły się dużym zainteresowaniem rosyjskich firm.

Kolejnym celem misji był Kraj Ałtajski, gdzie w Forum Gospodarczym Polska – Ałtaj firmy uczestniczyły w posiedzeniu plenarnym „Perspektywy współpracy gospodarczej Polski i Ałtaju– technologie ekologiczne, gospodarka miejska, sektor rolno-spożywczy, branża turystyczna". Tam również wszyscy obecni na forum laureaci projektu GreenEvo, mieli szansę zaprezentować swoje innowacyjne technologie.


Frapol w RosjiFrapol w RosjiFrapol w Rosji