Firma Bartosz wprowadza na rynek nowy typoszereg central wentylacyjnych Vena Optima, która została wzbogacona o centrale o wydajności 600, 900 oraz 1200 m3/h. Do tej pory firma oferowała jedynie takie, które były o wydajności 350m3/h. Ponadto znaleźć można także centralę w wykonaniu podwieszanym - Vena Optima VOV. Jest to centrala dedykowana do montażu w zabudowie podsufitowej.

Firma Bartosz-centrale wentylacyjne  VENA Optima (o wydajności 600, 900 oraz 1200 m3/h) oraz VENA Optima VOV (w wykonaniu podwieszanym).

Każda centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VENA Optima / VENA Optima VOV wyposażona jest w:
- przeciwprądowy wymiennik ciepła o rzeczywistej sprawności odzysku ciepła na poziomie 75-90%,
- energooszczędne wentylatory elektronicznie komutowane typu EC,
- filtry kasetowy klasy G4,
- zintegrowany by-pass (obejście wymiennika),
- odwodnienie,
- zintegrowaną automatykę sterującą STW.

W wersji rozszerzonej (VENA Optima Plus) centrale mogą zostać rozbudowane o nagrzewnice, chłodnice, tłumiki, filtry wyższej klasy, sterowanie przez internet.

Centrale VENA Optima i VENA Optima VOV przeznaczone są do montażu w budownictwie mieszalnym, budynkach handlowo-usługowych, przedszkolach, gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych oraz pozostałych budynkach, w których zdecydowano się na  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.