Figaroo.org ma stanowić ogólnoeuropejskie źródło wiedzy dla użytkowników HFC, a jej nazwa jest skrótem od "F-Gas Regulation Online Observatory".

Figaroo.org, strona internetowa w wielu wersjach językowych, powstała w lipcu 2007 roku dzięki inicjatywie EFCTC (European Fluorocarbons Technical Committee). Figaroo.org ma stanowić ogólnoeuropejskie źródło wiedzy dla użytkowników HFC, a jej nazwa jest skrótem od "F-Gas Regulation Online Observatory". Strona została zaprojektowana jako miejsce dzielenia się informacjami i wiedzą praktyczną, dla tych wszystkich, którzy chcą znaleźć w jednym miejscu procedury dotyczące postępowania z F-gazami.

Strona jest pewnego rodzaju wirtualnym warsztatem i tworzona jest we współpracy z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami zajmującymi się tematem F-gazów. Ma na celu dostarczanie praktycznych porad dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz firm produkujących i handlujących F-gazami.
Obecnie na stronach Figaroo.org dostępne są między innymi takie działy jak aktualności, dokumenty prawne i dział FAQ, który powstaje we współpracy z European Partnership for Energy and the Environment (EPEE), European Fluocarbons Technical Committee (EFCTC), Air Conditioning and Refrigeration Industry Board (ACRIB), Federation of Environmental Trade Associations (FETA) oraz British Refrigeration Association (BRA). W styczniu 2008 uzupełniono stronę o szczególnie interesujący i ważny rejestr (Logbook), przydatny dla przedsiębiorców dostosowujących swoje działania do wymagań dyrektywy o F-gazach (Rozporządzenie WE nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych).
Jest to narzędzie stworzone do monitorowania efektów wdrażania europejskiej
dyrektywy F-Gas Regulation oraz identyfikacji możliwości poprawy wyników jej
wdrażania. W tym celu EPEE zaprasza użytkowników do współtworzenia tego
narzędzia. Udział w projekcie jest dobrowolny. Jeśli zgodzisz się wziąć w
nim udział raz do roku będzies zpoproszony o wypełnienie formularza w formie
pliku xls. Zebrane w ten sposób dane będą w pełni poufne i służyć będa celom
statystycznym
- zapewnia EPEE.
Prace nad stroną Figaroo.org trwają. Przy owocnej pomocy EPEE zamierzamy stworzyć miejsce, które stanie się podstawowym i najważniejszym narzędziem zapewniającym sukces uregulowań dotyczących f-gazów. To będzie także wspierać przedsiębiorców, którzy zgodnie z doktryną powstrzymywania F-gazów, wytwarzają produkty energooszczędne i przyjazne środowisku - powiedział rzecznik prasowy EPEE.
Wspierana przez stowarzyszenia branżowe strona będzie rozwijała się cały czas zapewniając dostęp do aktualnych informacji dla użytkowników HFC.
Informacje o HFC i innych substancjach kontrolowanych publikowane są także na stronie European Fluorocarbon Technical Committee: www.fluorocarbons.org

Źródło: ''