Data rozpoczęcia
2013-02-08
Data zakończenia
2013-02-08
Miejsce
Niwy

Dokumentacja Powykonawcza Urządzeń Chłodniczych i Ziębniczych - podlegająca odbiorowi UDT.
Szkolenie jest przeznaczone dla:
• Wykonawców i zlecających wykonanie instalacji chłodniczych: amoniakalnych i freonowych.


Cel szkolenia - uzyskanie:
• Wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania dokumentacji powykonawczej urządzeń chłodniczych i ziębniczych podlegających dozorowi technicznemu.
• Zaświadczenia o ukończeniu seminarium organizowanego wspólnie z UDT - zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Tematyka szkolenia:
1. Elementy instalacji podlegające odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Elementy instalacji- przykłady.
2. Dokumenty potrzebne do rejestracji instalacji.
3. Certyfikaty i świadectwa zgodności.
4. Zasady opracowania dokumentacji instalacji powykonawczej, schemat instalacji wraz z lokalizacją urządzeń.
5. Dobór i obliczenia ciśnieniowych przyrządów nadmiarowych (zawory bezpieczeństwa, itp.).

Organizacja szkolenia:
• Szkolenie organizowane przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego.
• Miejsce szkolenia: Kujawsko - Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji .
• Zajęcia poprowadzą:
- ekspert Urzędu Dozoru Technicznego,
- ekspert Krajowego Forum Chłodnictwa (osoba o wielotetnim stażu w zakresie projektowania, nadzorów
autorskich i inwestorskich, opracowywania ekspertyz w dziedzinie chłodnictwa).
• Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.
• Seminarium jednodniowe.
• Cena szkolenia 500,00 PLN + VAT (w tym bufet kawowy).
• O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na: fax: 52 324 05 29
lub e -mail:m.firgolska@trepka.com.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u koordynatora szkolenia pod numerem:
- tel. 52 324 05 23/22/27/25, kom. 784 075 860.

Zapraszamy Państwa do udziału.

Źródło: ''