Data rozpoczęcia
2013-07-04
Data zakończenia
2013-07-04
Miejsce
Rusocin

Warunek uczestnictwa:

aktualne uprawnienia zgodne z przepisami
Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Zakres szkolenia:

energia słoneczna w detalach
urządzenia do pozyskiwania energii słonecznej – program produkcji kolektorów słonecznych
prawidłowy dobór wszystkich elementów instalacji solarnej
prawidłowy montaż kolektorów słonecznych Vitosol
temperatura zamarzania płynu solarnego – ocena stanu, prawidłowe ciśnienie w instalacji solarnej, oraz w naczyniu przeponowym
program produkcji regulatorów solarnych firmy Viessmann
zasada działania regulatorów solarnych
współpraca regulatorów solarnych z automatyką kotłową
schematy hydrauliczne realizowane przez regulatory solarne
pierwsze uruchomienie instalacji solarnej, ustawienia przepływu, kontrola działania, informacje nt eksploatacji i konserwacji instalacji solarnejKoszt szkolenia: 100,00 zł
Okres ważności uprawnień: 2 lata

Organizator: Viessmann Sp. z o.o.
Źródło: ''