Data rozpoczęcia
2007-01-09
Data zakończenia
2007-01-23

termin: 23.01.2007 miejsce: Poznań


Firma Daikin oferuje szeroką gamę szkoleń projektowych oraz serwisowych.
Udział w szkoleniach umożliwia zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w urządzeniach klimatyzacyjnych Daikin i jest niezbędny dla prawidłowego projektowania, montowania oraz serwisowania urządzeń Daikin.
Szkolenia serwisowe odbywają się w nowocześnie wyposażonym Centrum Szkoleniowym w Poznaniu, gdzie każdy uczestnik ma możliwość praktycznego sprawdzenia zdobytych wiadomości podczas ćwiczeń odbywających się na pracujących urządzeniach.
Szkolenia dla projektantów odbywają się w największych miastach Polski, co umożliwia uczestnictwo w nich dużej grupie osób.
Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów.
Szkolenia serwisowe
Zasady uczestnictwa w szkoleniach:
1. Szkolenia przeznaczone są dla firm instalacyjnych i serwisowych w zakresie urządzeń firmy Daikin.
2. Szkolenia są jednodniowe i odbywają się w Centrum Szkoleniowym w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 465.
3. Liczba uczestników szkolenia: maks. 10 - 25 osób w zależności od typu szkolenia:
- szkolenie montażowe: 10 osób
- szkolenia serwisowe produktowe: 10 osób
- szkolenia Zastosowanie i dobór urządzeń: 25 osób.
4. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.
5. Ogólny program szkolenia:
10:00 - 11:30 Sesja teoretyczna I
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Sesja teoretyczna II
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Sesja praktyczna
16:30 - Zakończenie szkolenia.
6. Szkolenie zakończone jest testem.
7. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
8. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są pod numerem faxu: 0 61 843 39 50 wyłącznie na formularzu zgłoszenia na szkolenie.
Formularz zgłoszenia na szkolenie (pdf)
9. Liczba uczestników szkolenia z jednej firmy: maks. 2-3 osoby.
10. Po zgłoszeniu na szkolenie i weryfikacji wolnych miejsc uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie rezerwacji miejsc na szkoleniu.
Wszystkie sprawy administracyjne związane ze szkoleniami prowadzi: Monika Antoniewicz-Pawlik, tel. 0 61 849 93 29 wew. 121, e-mail: antoniewicz.m@daikin.pl