CPP, na zlecenie firmy Barlinek S.A. (właściciela marki Ecopellete) opracowała koncepcję cyklicznej komunikacji z klientami z wykorzystaniem narzędzi typu customer publishing. W rezultacie powstał magazyn „Ecoenergia”.

Projekt ten jest dla nas ważnym elementem komunikacji z rynkiem. Celem jego wydania było promowanie naturalnego paliwa i marki Ecopellet oraz wzmacnianie relacji z klientami i partnerami handlowymi firmy Barlinek. Magazyn ma za zadanie zarówno informować, jak i edukować w zakresie ekologicznych rozwiązań energetycznych opartych na pelecie,
mówi Lucyna Rurarz, odpowiedzialna za ten projekt z ramienia Barlinka. Dodaje: Istotnym elementem jego wydania w czasie globalnego problemu związanego z zanieczyszczeniem środowiska było także propagowanie działań prowadzących do rezygnacji z konwencjonalnych paliw na rzecz ekologicznego peletu.
Sama publikacja to przede wszystkim duża i rzetelna dawka informacji na temat ekologicznego ogrzewania domu, a zarazem promocja produktu Ecopellet firmy Barlinek. W piśmie znajdują się zarówno materiały dotyczące kotłów i instalacji c.o. w domkach jednorodzinnych, newsy oraz ciekawostki związane z ekologią, ale też kilka stron czysto rozrywkowych tj. komiks, krzyżówka i „strefa malucha” z kolorowanką i konkursem dla dzieci. W piśmie nie zabrakło rzetelnej wiedzy merytorycznej oraz licznych wypowiedzi i fachowych tekstów pisanych przez ekspertów branży.
Zdaniem Łukasza Skalskiego, członka zarządu Concept Publishing Polska: Projekt „Ecoenergia” szczególnie cieszy, zwłaszcza z uwagi na jego specjalistyczny charakter, ponieważ opracowywanie projektów custom publishing o charakterze B2B zawsze znamionuje trudność wynikająca z faktu, iż odbiorcami są na ogół fachowcy oczekujący nie wtórnych i ogólnie dostępnych informacji, ale dostarczania nowej atrakcyjnej wiedzy.
Docelowo magazyn „Ecoenergia” trafi zarówno do samorządów (ze względu na możliwość uzyskania dotacji z UE na tego typu inwestycje), instalatorów, punktów sprzedaży peletu, jak i bezpośrednio do obecnych i przyszłych klientów. 10 000 nakładu czasopisma dystrybuowane będzie, jako insert w marcowym numerze miesięcznika „Czysta Energia” oraz rozdawane na imprezach branżowych.
Źródło: www.cppolska.com.pl