Data rozpoczęcia
2014-06-10
Data zakończenia
2014-06-10
Miejsce
Warszawa

Ciepło dla budynków z OZE w Polsce i w Niemczech
Konferencję organizuje Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z firmą enviacon international w ramach projektu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii.

Celem konferencji jest prezentacja niemieckiego rynku energii cieplnej z OZE i stosowanych tam technologii oraz rozważenie możliwości współpracy w tym obszarze firm polskich i niemieckich. Wykłady w trakcie konferencji będą wygłaszane przez specjalistów z Polski i z Niemiec. Ponadto podczas konferencji swoją działalność zaprezentują firmy niemieckie z branży, zainteresowane nawiązaniem kontaktów na rynku polskim.

09:30 Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie
Michael Kern, Dyrektor Generalny, Polsko–Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

10:20 Rządowy program wsparcia dla ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce
Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki /niepotwierdzony/

10:50 OZE w Niemczech: warunki ramowe i polityczne
Matthias Beier, enviacon international

11:10 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce
Janusz Starościk, Prezes, SPIUG

11:30 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Niemczech
Ralf Kiryck, BDH e.V. (Federalne Zrzeszenie Branż Instalacji Budowlanych, Techniki Energetycznej i Ochrony Środowiska)

12:00 Prezentacje przedsiębiorstw niemieckich

12:30 Przerwa kawowa

13:00 Prezentacje przedsiębiorstw niemieckich

13:45 (Hybrydowe) Pompy ciepła w systemie smart grid
Marek Miara, Fraunhofer ISE (Instytut Energetycznych Systemów Solarnych)

14:05 Rozwój polskiego rynku pomp ciepła i możliwości współpracy bilateralnej
Adolf Mirowski, Vice-Prezes, PORT PC

14:25 Dostępne instrumenty bankowe służące rozwojowi OZE w Polsce
Anna Żyła, Bank Ochrony Środowiska

14:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

15:00 Rozmowy bilateralne przy lunchu


Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Prosimy o zgłoszenie udziału do dn. 03.06.2014 na załączonym formularzu.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń (wyślemy potwierdzenie).