Data rozpoczęcia
2015-10-19
Data zakończenia
2015-10-23
Miejsce
Kraków
Organizator
Centralny Ośrodek Chłodnictwa

Certyfikowane szkolenie OZE dla instalatorów pomp ciepła.

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z instalacją, serwisowaniem lub eksploatacją gruntowych i powietrznych pomp ciepła, które zamierzają przystąpić do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), jak również zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE w zakresie odnawialnych źródeł energii - pomp ciepła.

Szkolenie realizowane w formie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych (40 godzin) na stanowiskach szkoleniowych z pompami ciepła Vitocal 200-S, Vitocal 300-G BWC, Vitocal 161-A.

Uczestnicy w ramach szkolenie uzyskują wiedzę z następującego zakresu:
•    podstawy stosowania pomp ciepła, przepisy, normy,
•    pompy ciepła, wybrane zagadnienia z termodynamiki, źródła ciepła,
•    pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewania i chłodzenia,
•    montaż i rozruch instalacji z pompami ciepła, część ziębnicza, część hydrauliczna,
•    lutowanie instalacji pomp ciepła,
•    płukanie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji,
•    modernizacja i utrzymanie w należytym stanie pomp ciepła.

Część praktyczna obejmuje m.in. poniższą problematykę :
•    praktyczne zapoznanie się z budową pompy ciepła; elementy składowe, regulacyjne i zabezpieczające,
•    omówienie nastaw sterownika, nastawianie zadanych warunków pracy,
•    podłączenia do instalacji wodnej,
•    wymagania dotyczące zabudowy jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, zasilanie energią elektryczną,
•    uruchomienie i pomiary parametrów pracy pompy ciepła,
•    zasady prawidłowego wykonania instalacji w tym prawidłowe wykonanie połączeń lutowanych i rozłącznych,
•    sporządzenie protokołu z ciśnieniowej próby szczelności,
•    praktyczne wykonanie próżni i suszenie instalacji,
•    zasady napełniania instalacji czynnikiem ziębniczym,
•    uruchomienie i pomiary parametrów pracy urządzenia,
•    zabiegi konserwacyjne i eksploatacja.


Uczestnicy szkolenia otrzymują otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz certyfikat producenta pomp ciepła – Viessmann.
Szkolenie odbywa się na terenie Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie i prowadzone jest przez doświadczony personel.

Czas trwania : 5 dni

Koszt szkolenia:  1720 zł netto

Warunki uczestnictwa: Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Zapisy na szkolenie:
tel: 12-637-09-3312-637-09-33 w. 231
e-mail: szkolenia@coch.pl; sekretariat@coch.pl