Data rozpoczęcia
2020-01-29
Data zakończenia
2020-01-29
Miejsce
Kraków
Organizator
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z serwisowaniem, eksploatacją, dozorem lub konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych typu "Split".

Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu Split

Szkolenie dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji klimatyzatorów typu „Split” ma na celu poszerzenie wiadomości teoretycznych z zakresu klimatyzacji i chłodnictwa oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i eksploatacji klimatyzatorów typu split.

Szkolenie obejmuje:

  • 4 godziny wykładów
  • 5 godzin zajęć praktycznych

wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

  1. Podstawy chłodnictwa: teoria chłodnictwa, obieg ziębniczy, czynniki ziębnicze stosowane w klimatyzacji, główne elementy układu chłodniczego,
  2. Podstawy wentylacji i klimatyzacji: podstawy wentylacji i klimatyzacji, cel stosowania, parametry powietrza, bilans cieplny pomieszczeń, klimatyzatory i kryteria doboru urządzeń,
  3. Instalowanie i eksploatacja klimatyzatorów typu split: zasady zabudowy i instalowania, montaż urządzeń, konserwacja i eksploatacja, typowe usterki, naprawa,
  4. Zajęcia praktyczne: praktyczne zapoznanie się z budową typowych klimatyzatorów typu split, diagnostyka układów chłodniczych, napełnianie instalacji, podstawowa obsługa układów chłodniczych. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.

Miejsce szkolenia:
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

Czas trwania: 1 dzień
Koszt szkolenia: 550 zł netto

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Uzyskaj więcej informacji na temat szkolenia

 

Dane kontaktowe:
Andrzej Chmaj  tel. 667 600 732
e-mail. szkolenia@coch.pl