Data rozpoczęcia
2015-07-28
Data zakończenia
2015-07-28
Miejsce
Kraków

Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu split

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z serwisowaniem, eksploatacją, dozorem lub konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych typu "Split".

 Szkolenie dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji klimatyzatorów typu „Split” ma na celu poszerzenie wiadomości teoretycznych z zakresu klimatyzacji i chłodnictwa oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i eksploatacji klimatyzatorów typu split.

Szkolenie obejmuje:  * 4 godziny wykładów * 5 godzin zajęć praktycznych
wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:
 
* Podstawy chłodnictwa: teoria chłodnictwa, obieg ziębniczy, czynniki ziębnicze stosowane w klimatyzacji, główne elementy układu chłodniczego, 
* Podstawy wentylacji i klimatyzacji: podstawy wentylacji i klimatyzacji, cel stosowania, parametry powietrza, bilans cieplny pomieszczeń, klimatyzatory i kryteria doboru urządzeń, 
* Instalowanie i eksploatacja klimatyzatorów typu split: zasady zabudowy i instalowania, montaż urządzeń, konserwacja i eksploatacja, typowe usterki, naprawa, 
* Zajęcia praktyczne: praktyczne zapoznanie się z budową typowych klimatyzatorów typu split, diagnostyka układów chłodniczych, napełnianie instalacji, podstawowa obsługa układów chłodniczych.

Miejsce szkolenia: ul. Juliusza Lea 116 30-133 Kraków

 Czas trwania: 1 dzień
Koszt szkolenia : 400 zł (netto) Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.

 Dla MŚP z Małopolski szkolenie w systemie PFK - za bony szkoleniowe, dofinansowanie nawet do 100% Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (bony szkoleniowe), WUP Kraków: tel. 12 428 78 2512 428 78 25, 12 428 78 5312 428 78 53 , 12 619 84 5212 619 84 52 , 12 619 84 1212 619 84 12

 Dane kontaktowe: tel: 12-637-09-3312-637-09-33 w. 231, 212 e-mail: szkolenia@coch.pl