Data rozpoczęcia
2015-08-25
Data zakończenia
2015-08-25
Miejsce
Kraków

Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu split
Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z serwisowaniem, eksploatacją, dozorem lub konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych typu "Split".

Szkolenie dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji klimatyzatorów typu „Split” ma na celu poszerzenie wiadomości teoretycznych z zakresu klimatyzacji i chłodnictwa oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i eksploatacji klimatyzatorów typu split.

Szkolenie obejmuje:
* 4 godziny wykładów
* 5 godzin zajęć praktycznych

wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

* Podstawy chłodnictwa: teoria chłodnictwa, obieg ziębniczy, czynniki ziębnicze stosowane w klimatyzacji, główne elementy układu chłodniczego,
* Podstawy wentylacji i klimatyzacji: podstawy wentylacji i klimatyzacji, cel stosowania, parametry powietrza, bilans cieplny pomieszczeń, klimatyzatory i kryteria doboru urządzeń,
* Instalowanie i eksploatacja klimatyzatorów typu split: zasady zabudowy i instalowania, montaż urządzeń, konserwacja i eksploatacja, typowe usterki, naprawa,
* Zajęcia praktyczne: praktyczne zapoznanie się z budową typowych klimatyzatorów typu split, diagnostyka układów chłodniczych, napełnianie instalacji, podstawowa obsługa układów chłodniczych.

Miejsce szkolenia:
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

Terminy kolejnych szkoleń:
2.07.2014r.

Czas trwania: 1 dzień

Koszt szkolenia : 400 zł (netto)
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.


Dla MŚP z Małopolski szkolenie w systemie PFK - za bony szkoleniowe, dofinansowanie nawet do 100%
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (bony szkoleniowe), WUP Kraków: tel. 12 428 78 2512 428 78 25, 12 428 78 5312 428 78 53 , 12 619 84 5212 619 84 52 , 12 619 84 1212 619 84 12


Dane kontaktowe:
tel: 12-637-09-3312-637-09-33 w. 231, 212
e-mail: szkolenia@coch.pl


Źródło: ''