Data rozpoczęcia
2010-09-21
Data zakończenia
2010-09-22
Miejsce
Gliwice

Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze
oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
zapraszają na

VII Międzynarodowe Sympozjum

ARCHITEKTURA I TECHNIKA A ZDROWIE

Gliwice, 21-22 września 2010

Sympozjum jest siódmą edycją cyklicznych spotkań kręgów naukowych podejmujących w swoich badaniach i działalności projektowej tematykę prozdrowotnych rozwiązań w architekturze i urbanistyce. Sympozjum adresowane jest głównie do architektów i urbanistów, jak również do inżynierów budowlanych, inżynierów środowiska i socjologów. Tegoroczne sympozjum w założeniach będzie kolejną próbą rewizji myślenia o związku między budynkiem a człowiekiem, miedzy innymi:

- jak współcześnie interpretujemy kryterium zdrowia w architekturze, urbanistyce? Które z technologii są szczególnie przyjazne dla środowiska i kształtują dobrej jakości środowisko zbudowane?

- które z elementów przestrzeni publicznych miast i osiedli sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa i dobrej jakości życia?

- w jakich kierunkach powinny być prowadzone działania edukacyjne w zakresie upowszechniania prozdrowotnych rozwiązań w środowisku zbudowanym?

Współorganizatorem tegorocznego sympozjum jest Urząd Miasta Tarnowskie Góry, jako samorząd podejmujący zagadnienia zdrowia publicznego w ramach współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia.

Komitet naukowy
Prof. dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK - Politechnika Śląska (Przewodniczący)
Prof. Pol. Śl., dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO, Dziekan Wydziału Architektury, Politechnika Śląska
Prof. Pol. Śl., dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK, Prorektor ds. Organizacji i Współpracy z Przemysłem, Politechnika Śląska
Dr hab. inż. arch. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER - Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
Dr Christa KLIEMKE - Technical University of Berlin
Prof. PG, dr hab. inż. arch. Andrzej KOHNKE - Wydział Architektury, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Jan MARCINIAK - Centrum Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
Dr hab. Krystyna PAWLAS - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
Doc. ing. Ivana ŽABIČKOVÁ, CSc., - Faculty of Architecture, Brno University of Technology

Koszt uczestnictwa
Koszt uczestnictwa w sesjach wraz z materiałami sympozjalnymi, wyżywieniem oraz uroczystą kolacją 500 PLN. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów

Terminarz sympozjum
Nadsyłanie zgłoszenia uczestnictwa i tematu referatu 30 kwietnia 2010
Nadesłanie pełnego tekstu referatu i opłata kosztów uczestnictwa 31 maja 2010

Adres do korespondencji

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 7
44-100 Gliwice
tel. / fax (32) 237 16 85
e-mail: konferencja.atz@polsl.pl

Strona sympozjum: www.atz.polsl.pl


Źródło: ''