AGMET - folder Lokring&Lokclip 2014 (j.polski)
Broszura opisuje zasady łączenia rur aluminiowych , aluminiowych z przewodami gumowymi jak i samych przewodów gumowych. System Lokring i Lokclip ułatwia naprawy połączeń rurowych w obiegu chłodniczym.

POBIERZ


POBIERZ


Źródło: ''