Najczęstszym skojarzeniem przychodzącym na myśl przy rozważaniach o budownictwie przemysłowym są wielkokubatorowe budynki o kształcie prostopadłościennej bryły, gdzie do ich budowy wykorzystano najbardziej typowe rozwiązania. Jednak takie skojarzenia są niewłaściwe. W dzisiejszych czasach kiedy mówi się o magazynach czy halach produkcyjnych, ma się na myśli najnowocześniejsze, w pełni inteligentne budynki, które dzięki swojej budowie nie stwarzają problemów przy modyfikacji ich powierzchni. Odpowiednim przykładem takiej realizacji może być otwarte centrum logistyczne sieci handlowej Netto w Kopytkowie koło Gdańska. Jest to pierwszy budynek w Polsce, gdzie zastosowano adresowalny system oddymiania i naturalnej wentylacji AdComNet (ang. Advanced Communication Network) firmy D+H Polska.

Adresowalny system oddymiania i wentylacji od D+H Polska

Wśród realizowanych w ostatnim czasie inwestycji budowlanych spowolnienie nie dotknęło segmentu tzw. przemysłówki. Miało na to wpływ kilka czynników, które zachęcały przedsiębiorców do inwestowania. Należą do nich specjalne ulgi stosowane w strefach ekonomicznych, stosunkowo niskie w porównaniu z innymi krajami ceny działek inwestycyjnych oraz łatwość zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Nie bez znaczenia jest również to, że Polska – z racji swojego geograficznego położenia oraz rozbudowy infrastruktury drogowej – stanowi doskonałe miejsce dla przemysłowych inwestycji. Jednym z prężniej rozwijających się ośrodków tego typu jest ten z okolic Trójmiasta, w którym od września funkcjonuje centrum logistyczne sieci handlowej Netto.


Założenie projektowe

Forma obiektu jest prosta – oparta na rzucie prostokąta, horyzontalna. Główna, dominująca bryła stanowi jednokondygnacyjny magazyn główny, który dopełniają: magazyn opakowań oraz budynek administracyjno-biurowy. Magazyn przylega do południowo-wschodniej części hali głównej i tworzy wraz z nią funkcjonalną oraz architektoniczną całość. Natomiast dwukondygnacyjny budynek administracyjny, w którym ulokowano strefę wejściową, jest kontrastem dla bryły hali. Magazyn posiada 8 niezależnych stref oddymiania, które wydzielono przegrodami dymowymi. Na dachu zamontowano 177 klap oddymiających o wymiarach 240 × 180 cm. Ich otwarcie następuje po wykryciu zagrożenia przez system sygnalizacji pożarowej i oddymiania. Połączenie poszczególny central sterujących oddymianiem odbywa się poprzez magistralę komunikacyjną AdComNet.


AdComNet w pigułce

Oferowany od tego roku autonomiczny system AdComNet posiada certyfikat VdS, który czyni go pierwszym certyfikowanym systemem tego typu na polskim rynku. Bazuje on na magistrali komunikacyjnej pozwalającej na sieciowe połączenie aż 2048 central oddymiania RZN mających oznaczenie AdComNet Ready. Magistrala dedykowana jest obiektom wielokondygnacyjnym, np. biurowcom, oraz budynkom z wydzielonymi kilkoma strefami pożarowymi, np. dużym obiektom przemysłowym. Łatwa konfiguracja systemu sprawdzi się w realizacjach, w których rozkład przestrzeni w pomieszczeniach ulega częstym zmianom – duża mobilność konfiguracji pozwala bowiem na elastyczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Wygodne w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne umożliwia tworzenie logicznych powiązań pomiędzy systemami oddymiania i wentylacji. Modułowa struktura magistrali pozwala także na dołożenie nowych elementów w dowolnym momencie, a także integrację sieci z innymi instalacjami ochrony przeciwpożarowej budynku – bez potrzeby fizycznej zmiany okablowania.

Elastyczny system

W kopytkowskiej realizacji po raz pierwszy w Polsce wykorzystano system AdComNet. O jego wyborze przez projektantów zadecydowała spora kubatura obiektu oraz konieczność wydzielenia kilku stref pożarowych. Nie bez znaczenia były również oszczędności płynące z potrzeby użycia mniejszej ilości specjalistycznego okablowania w stosunku do standardowego systemu. AdComNet stwarza ponadto sporo udogodnień dla zarządcy inwestycji, pozwala bowiem na prostą i szybką modyfikację systemu w dowolnym momencie oraz czytelne monitorowanie jego pracy. Nie wymaga również zatrudniania wysoko wykwalifikowanych serwisantów.

Zasada działania

Detekcja, sterowanie i monitorowanie systemu oddymiania realizowane są poprzez instalację systemu sygnalizacji pożarowej SSP za pośrednictwem dwóch modułów ACN I0501. Moduły pozwalają na podłączenie do nich źródeł zewnętrznych, takich jak BMS czy wspomniany wcześniej SSP. Mogą one przyjąć do ośmiu konfigurowalnych sygnałów wejściowych (np. „alarm”, „usterka”) i tyle samo sygnałów wyjściowych. Wbudowane w moduły diody LED w czytelny sposób sygnalizują stany wejścia i wyjścia, co pozwala na śledzenie pracy układu i szybkie wykrywanie wszelkich usterek oraz ich ewentualną naprawę.Zaprojektowana sieć ma topologię gwiazdy i składa się z pięciu linii – możliwe jest zastosowanie dowolnej topologii połączeń. Pozwala to na indywidualne dopasowanie rozmieszczenia okablowania do budynku, w którym ma być ono zastosowane. Dzięki temu w łatwy sposób można zmniejszyć ilość przewodów, co w znaczący sposób wpływa na zminimalizowanie kosztów inwestycji. W skład sieci wchodzą: 23 moduły sieciowe ACN CM501 i centrale typu RZN 4416M oraz 2 moduły ACN I0501. Każda z ośmiu stref pożarowych uruchamiana jest według indywidualnego scenariusza. W dowolnym momencie można dokonywać jego zmiany poprzez specjalny program komputerowy, bez konieczności ingerencji w każdą z central osobno.

AdComNet jest systemem odpornym na zakłócenia, dzięki czemu stanowi gwarancję wysokiego poziomu niezawodności transmisji. Magistrala podzielona jest na niezależne sekcje, zatem nawet w przypadku przerwy w łączności pojedyncze centrale w objętych nimi strefach pożarowych mogą w dalszym ciągu funkcjonować niezależnie od awarii innej centrali.

Naturalna wentylacja

Dla potrzeb przewietrzania wykorzystywanych jest 29 klap oddymiających spośród 177. Klapy przewietrzające zostały podzielone na dwie strefy: jedna dla części magazynu głównego (25 klap), druga dla magazynu opakowań (4 klapy). Sterowanie siłownikami klap realizowane jest z poziomu aplikacji BMS (ang. Building Management System). Otwarcie klap następuje przy przekroczeniu maksymalnej temperatury badanej pod dachem magazynu. Do automatycznego zamknięcia natomiast dochodzi po odpowiednim schłodzeniu wnętrza hali oraz przy otrzymaniu przez system BMS sygnału z czujnika deszczu lub przekroczenia siły wiatru. System BMS poprzez moduły systemu AdComNet wysyła sygnał o zamknięciu klap przewietrzających do wszystkich central oddymiania i do centrali SSP.

W dowolnym momencie użytkowania obiektu możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie liczby klap służących do przewietrzania. Odbywa się to bez konieczności fizycznego przepinania lub konfigurowania poszczególnych central, a jedynie poprzez zmianę w programie konfiguracyjnym.

***
Prezentowana technologia jest efektem wieloletniego doświadczenia firmy D+H w zakresie oddymiania i naturalnej wentylacji. Spośród innych tego typu rozwiązań AdComNet wyróżniają takie cechy jak opracowana ze względu na użytkowników systemu prosta, intuicyjna obsługa, oparta na funkcjach typu „przeciągnij i puść”, oraz niezawodność funkcjonowania. Inteligencja systemu sprawia natomiast, że znajdzie on zastosowanie w wielu projektach.

Przemysław Knura
Kierownik działu technicznego – D+H Polska sp. z o.o.
e-mail: przemyslaw.knura@dh-partner.com

Komentarze

  • AdComNet

    Jest to jedna jedyna inwestycja gdzie klient zdecydował sie na tak kosmiczne drogie rozwiazanie. AdComNet swobodnie mozna zastąpić innymi rozwiązaniami konkurencyjnych producentów. Najtańszy system sygnalizacji pożaru jest w stanie zrobic wiecej niż wskazane w artukule rozwiazanie. SSP w takim wykonaniu wyjdzie conajmniej 30 do 40 % taniej w porównaniu do AdComNet. Innowacyjne jak sie chwali producent sieciowanie i sterowanie nie jest tego warte.