Data rozpoczęcia
2014-10-21
Data zakończenia
2014-10-22
Miejsce
Wrocław

Projektowanie budynków niskoenergetycznych: efektywność energetyczna, ekonomia, mikroklimat.

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego organizują jubileuszowe 10-te Dni Oszczędzania Energii (10.DOE) pod nazwą: „Projektowanie budynków niskoenergetycznych: efektywność energetyczna, ekonomia, mikroklimat”, które odbędą się 21-22 października 2014r.
we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Celem konferencji jest propagowanie nowych trendów w budownictwie zmierzające do ograniczenia zużycia energii, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Tematyka wystąpień na konferencji

Dzień I:
Budownictwo energooszczędne a ekonomia i nowoczesne technologie
Rewitalizacja i remonty budynków w aspekcie stopniowych ograniczeń prawnych
Możliwości techniczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach zabytkowych.
Powierzchnie zielone wpływ na środowisko naturalne, energooszczędność oraz izolację akustyczną
Budownictwo niskoenergetyczne a jakość mikroklimatu, energooszczędne rozwiązania chroniące budynek przed przegrzewaniem.
Wpływ wykorzystania odnawialnych źródeł energii na ocenę energetyczną budynku. Odnawialne źródła energii na podstawie inwestycji DPS-Legnickie Pole oraz Szpitalu Sieniawka
Program EFC Low Carbon/Emission Economy Plans - tools for the development of local-level low carbon/emission measures in energy engineering”.
Możliwości ograniczenia zużycia energii przez system zarządzania energią
Systemy zarządzania budynkami – metody oceny energetycznej budynków na podstawie wykonanych świadectw energetycznych oraz zużycia energii, narzędzie do analizy energetycznej budynków. Zbieranie danych gwarancją pozyskiwania funduszy dotacyjnych dla gmin.
Kadry dla budownictwa energooszczędnego – program BUPS
Kontrola jakości budynków energooszczędnych
Instrumenty finansowe wspierajcie efektywność energetyczną

Dzień II:
Budynki niskoemisyjne a mikroklimat
Doświadczenia z budowy i eksploatacji budynków niskoenergetycznych.
Wielokryterialna metoda projektowania energooszczędnych przegród przezroczystych.
Nowe materiały budowlane dla budynków niskoenergetycznych.
Ocena zrównoważona budynków i materiałów budowlanych w cyklu życia.
Budynek energooszczędny – inwestycja krok po kroku
Instalacje grzewcze i chłodzące – nowe efektywne energetycznie technologie.
Energia elektryczna. Stosowanie nowoczesnych efektywnych energetycznie urządzeń elektrycznych: silniki, pompy, oświetlenie. Oświetlenie naturalne czy sztuczne?
Wentylacja i klimatyzacja a ocena energetyczna budynku.
Wielkość przeszklenia, zużycie energii a klimat pomieszczeń
Kierunki sprzyjające zmniejszaniu energochłonności w budownictwie
- urządzenia energooszczędne
- urządzenia pomocnicze
Energia na ogrzewanie i wentylacje a energia na chłodzenie.

Dodatkowo w trakcie 10. DOE odbędą się następujące wydarzenia:
wystawa projektów domów jedno i wielorodzinnych o charakterystyce energetycznej spełniającej wymagania NF40 i NF15 objętych dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
konsultacje ekspertów w zakresie projektowania, weryfikacji oraz finansowania budowy budynków energooszczędnych i pasywnych (NF40 i NF15).
wystawa materiałów i urządzeń efektywnych energetycznie oraz rozwiązań mających na celu racjonalne organicznie zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów
ogłoszenie wyników Konkursu TOPTEN Okna 2014 na najlepszą stolarkę budowlana zorganizowanego w ramach europejskiego programu EuroTopTen Max
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska udzieli Rekomendacji DAES 2014 dla najlepszych rozwiązań energooszczędnych
Producenci, inwestorzy, społeczność lokalna, samorządy, projektanci, instalatorzy, wszyscy zainteresowani budownictwem energooszczędnym i pasywnym będą mieli okazję zapoznać się z aktualnymi trendami i nowymi rozwiązaniami technologicznymi.

Wstęp na targi będzie bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.cieplej.pl w zakładce Dni Oszczędzania Energii należy przesłać do dnia 10 października 2014r na adres kasia@cieplej.pl
Organizatorzy: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska , Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Patroni Honorowi: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Prezydenta Miasta Wrocławia; Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych;

Patroni Medialni: Świat Architektury, Materiały Budowlane, Świat Szkła, Izolacje, Rynek Instalacyjny, oraz branżowe portale internetowe: www.pasywny-budynek.pl, www.ogrzewnictwo.pl, www.klimatyzacje.pl

Sponsorzy Główni : OKNOPLAST Sp. z o.o. oraz Tremco illbruck Sp. z o.o.

Źródło: ''