Zyski ciepła z powierzchni basenu

Jak policzyc zyski ciepła z powierzchni basenu krytego?