chodzi Ci o wspólczynnik k

jeśli tak to przyjmij 1,3 dla okien 2 szybowych z argonem, szyba niskoemisyjna