Re:zamiast 4 kominów

Droga Pani Eli2, pan Korol chyba nieświadomie wprowadza Panią w błąd, ponieważ także domki jednorodzinne należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5 Prawo Budowlane) zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych (zwiększone ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla i pary wodnej a mniejsze ciśnienie cząstkowe tlenu w domku w...