Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zabezpieczenia instalacji Spiro przed uszkodzeniem.

Może przepustnicę z siłownikiem i presostatem ustawioną jak zawór bezpieczeństwa.