Re:Woń spalin gazu--proszę o pomoc

Jak może wentylacja być ok. jak komin jest za krótki. Wezwij mistrza kominiarskiego, który zna się na rzeczy i zwróć się do nadzoru budowlanego i do prokuratury, to się zarządca obudzi. To może się to zakończyć zatruciem tlenkiem węgla. Nie wolno korzystać z PG, gdzie jest protokół po rocznej kontroli kominiarskiej.