Re: woda na oknach w bloku

Jest to spowodowane zbyt szczelnymi mieszkaniami.Wobec braku napływu powietrza przez nawiewniki,powietrze napływa przewodem /przewodami/wentylacyjnymi Jedną kratką napływa,drugą w tym czasie uchodzi migrując tylko od kratki do kratki nie wymieniając zużytego powietrza o dużej ilości pary wodnej np.z pokoi. Należy zamontować w górnej krawędzi okien w pokojach/ nawiewniki/najlepiej podciśnieniowe,lub o stałym przepływie/ pamiętając aby pod drzwiami w pokojach pozostały szczeliny min...