Re:Wirowy generator ciepła z udziałem zimnej syntezy jądrowej

Środkiem wirowego generatora ciepła jest Bóg, jak zrozumiałem, a nie ziemna synteza jądrowa i gdy ona dojdzie do Niego według swej istoty i siły swych działań, wówczas osiągnie ostateczny i najgłębszy swój kres generowania. Nastąpi to wtedy, gdy wszystkimi siłami swymi dokopie się, do srodka i posiądzie prędkość obrotową równą prędkości światła. Jeśli zaś nie doszła jeszcze do tego stopnia, kiedy jeszcze nie można osiągać wszystkich sił swoich, to chociaż jest w swym...