Re:wentylacja z rekuperatorem a urządzenia gazowe

W przypadku rozczelnienia instalacji gazowej mieszanka palna może dostać się do rekuperatora poprzez kanały wyciągowe. To moze spowodować wybuch. Czy z doświadczenia realizowaliście tego typu obiekt? i czy niebyło problemu z odbiorem kominiarskim?