Re:wentylacja z rekuperatorem a urządzenia gazowe

Tak, ale dla palenisk otwartych - kuchenka, kocioł lub piec z palnikiem atmosferycznym musi to być wentylacja zblokowana.