Re:WENTYLACJA WARSZTATOW SAMOCHODOWYCH

Praca zbiorowa pod red prof. Cezarego Bocheńskiego WKŁ Warszawa 2000r"Badania kontrolne samochodów"-o składzie spalin, dopuszczalnych progach emisji, wyposażeniu warsztatów i wymaganiach. D.U.2003, nr 227poz.2250 Rozp. ministra transportu i gosp. morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań techn. pojazdów oraz dokumentów przy tym stosowanych"oraz DU 2000, nr 20, poz 252 załącznik 1 wymagania techn.-organiz. dla st. kontroli pojazdów., DU 2002, nr 217poz1833 o war hig-sanit....