Wentylacja VAV- Digestoria

Witam, 1. Oczywiście, że wszystko będzie zrobione na sterownikach swobodnie programowalnych i będzie działać w ramch bardzo rozbudowango BMS. Nadmieniłem, że podobne układy tworzyliśmy już na innych obiektach, z tym, że tam używaliśmy własnego regulatora VAV/CAV montowanego na dostarczonych przez "wentylarzy" przepustnicach z krzyżami pomiaowymi (zaróno na nawiewie jak i na wyciągu). Patent z przetwornikiem ciśnienia na centralach sprawuje się znakomicie. 2. Tutaj budzi moje...