Wentylacja VAV- Digestoria

Koledzy, Przymierzam się do zrobienia automatyki dla wentylacji w pewnym laboratiurium. Koncepcja wynikająca z otrzymanego opisu technicznego inst. sanitarnych oraz schematów ideowych wentylacji jest następująca: 1.1. W kanale wyciągowym z każdego digestorium jest układ VAV (opisany w opisie technicznym jako "mechaniczny", a więc mnie w gruncie rzeczy nie interesujacy), utrzymujący "stałą prędkość powietrza niezależnie od stopnia otwarcia pokrywy digestorium". 1.2. Na kanale nawiewnym...