Wentylacja po połączeniu kuchni z pokojem

wentylator tłoczy powietrze i wypływający strumień powietrza z przykanalika do kanału zbiorczego tworzy niewielką barierę ciśnieniową dla płynących od dołu strumieni powietrza o niższym ciśnieniu. Zmień kuchenke z kuchni gazowej na kuchnie elektryczną i będzie zgodnie z warunkami technicznymi.