Re:wentylacja na statkach

O ile mi wiadomo, normy są następujące. PN-91/W-75051 - Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń mieszkalnych na statkach. Założenia projektowe i metody obliczeń. PN-91/W-75052 - Klimatyzacja i wentylacja sterówki na statkach. Założenia projektowe i metody obliczeń. PN-91/W-75053 - Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na statkach.Założenia projektowe i metody obliczeń. PN-91/W-75054 - Klimatyzacja i wentylacja magazynów suchego prowiantu na statkach. Założenia...