Re:wentylacja magazynu materiałów wybuchowych (nitrogliceryna)

Temu Panu dziekujemy