Wentylacja magazynów

Ilość powietrza zależy od tego czego to magazyn (gotowy produkt to może być atrukuł spożywczy albo telewizor). Poza tym trzeba uwzglądnić natężenie ruchu wózków - jeśli jest spore, należałoby policzyć ilość wydzielanych spalin itd. Normy na "magazyny" w sumie nie ma bo każdy projekt jest jedyny w swoim rodzaju. Przy każdym projekcie obiektu przemysłowego jest technolog - to on określa wytyczne dla instalacji.